17

جولای

جدول قیمت انواع محصولات ایران ماشین در بازار و نمایندگی
قیمت انواع محصولات ایران ماشین در بازار و نمایندگی اعلام شد. تفاوت قیمت بین بازار و نمایندگی همچنان وجود دارد ولی با اعلام طرح های فروش فوری با نداشتن قابلیت صلح تا حدود زیادی می توان این فاصله قیمتی را کم کرد .


 جدول قیمت انواع محصولات ایران ماشین در بازار و نمایندگیقیمت انواع محصولات ایران ماشین در بازار و نمایندگی به شرح زیر است:


 جدول قیمت انواع محصولات ایران ماشین در بازار و نمایندگی

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..