22

مه

تیر اندازی در پاناما سیتی در فلوریدا


به گزارش ماشین شاپ،

در پی شنیده شدن صدای تیراندازی در پاناما سیتی در فلوریدا، شاهدان عینی می‌گویند تاکنون ۱۰۰ تیر شلیک شده است.

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..