12

آوریل

توضیحات گمرک درباره انهدام باند قاچاق خودرو‌های خارجی


به گزارش ماشین شاپ،

گمرک ایران درباره انهدام باند قاچاق سازمان یافته خودرو‌های خارجی اعلام کرد: بنا براعلام گمرک شهید باهنر بندرعباس تشریفات گمرکی این خودرو‌ها قانونی بوده و به طور قانونی به گمرک اظهار شده است.

به گزارش گمرک، علیرضا دشتانی ناظر گمرکات استان هرمزگان گفت: تشریفات گمرکی این خودرو‌ها قانونی بوده و در چارچوب مقررات پس از اخذ مجوز‌های قانونی به گمرک شهید باهنر بندر عباس اظهار شده است.

وی ادامه داد: خودرو‌ها بدوا به طور قانونی به گمرک اظهار و تشریفات اولیه برخی از آن‌ها انجام و یا در حال طی نمودن مابقی تشریفات بود.

دشتانی افزود: بنابر اعلام گمرک شهید باهنر بندرعباس تشریفات اولیه واردات قطعی ۳۱۹ دستگاه خودروی سواری طی ۱۲ فقره اظهارنامه در گمرک مذکور در حال انجام بوده و تشریفات نهایی کالای اظهارنامه‌های مربوطه در گمرک مزبور تمام نشده بود.

به گفته ناظر گمرکات استان هرمزگان، دلایل و مستنداتی مبنی بر توقیف خودرو‌های مذکور به گمرک واصل نشده است. دشتانی گفت: به استناد مواد ۷، ۳۸ و ۱۰۵ قانون امورگمرکی امکان خروج کالا از آن گمرک امکان پذیر نبوده؛ به دلیل اینکه تشریفات گمرکی این خودرو‌ها در مرحله پرداخت حقوق ورودی متعلقه بوده است.

اظر گمرکات استان هرمزگان به نقل از مدیر کل گمرک شهید باهنر توضیح داد: کالای موضوع اظهارنامه‌های مورد نظر در حال انجام تشریفات گمرکی و در مرحله پرداخت حقوق ورودی متعلقه بوده و مجوز‌های مربوط به ترخیص این خودرو‌ها نیز توسط سازمان‌های ذیربط اخذ شده است.

این مقام مسئول افزود: مجوز ورود این خودرو‌ها در سامانه جامع امور گمرکی بارگذاری شده و تخلف از مقررات از سوی هیچ مرجعی رسما به گمرک گزارش نشده است. همچنین دلایل و مستندات مبنی بر توقیف خودرو‌های مذکور به گمرک واصل نشده است.

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..