12

مارس

توصیه امام علی(ع) به آنهایی که مشکل مالی دارند


به گزارش ماشین شاپ ، مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند:

 کونوا أقَلَّ ما تَکونونَ فِی الباطِنِ أموالاً، أحسَنَ ما تَکونونَ فِی الظّاهِرِ أحوالاً، فَإِنَّ اللّهَ تَعالى أدَّبَ عِبادَهُ المُؤمِنینَ أدَبا حَسَنا.

در حالى که در واقع، از کمترین مال برخوردار هستید،

در ظاهر، بهترین حال را از خود نشان دهید،

چرا که خداوند متعال، بندگان با ایمانش را [این گونه] نیکو ادب کرده است.

 

منبع : مواعظ العددیه: ص ۲۰۱

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..