30

آگوست

تندر ۹۰ کارکرده در بازار چند معامله می شود
ماشین تندر۹۰ به عنوان یکی از ماشینهای محبوب این روزهای بازار شناخته می شود و همچون ماشینهای دیگر شاهد قیمت های متفاوت در بازار است.

جدول زیر بر اساس قیمت فروشندگان این ماشین تهیه شده است، اما باید توجه داشت به طور معمول قیمت ماشینها در زمان معامله اندکی متفاوت خواهد بود.


تندر ۹۰ کارکرده در بازار چند معامله می شود

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..