20

مه

تغییرات اساسی در باشگاه استقلال!


به گزارش ماشین شاپ،

با توجه به صحبت های مطرح شده درباره تغییرات در آکادمی استقلال بر همین اساس مدیران این باشگاه طی 2 ماه گذشته تصمیم گرفتند تا هیئت امنایی را تشکیل دهند.

هیئت امنایی متشکل از ملکی، توفیقی، قراب، افتخاری، علی جباری و یکی از حامیان مالی که آخرین تصمیم را برای تغییرات در آکادمی لحاظ کنند که البته این هیئت هنوز کار خودش را به طور رسمی آغاز نکرده و تنها طی یک صورت جلسه رسمیت پیدا کرده است. این صورت جلسه از طرف اعضای هیئت مدیره نیز امضا شده است.

به هر ترتیب مدیران باشگاه در جلسه ای که فردا تشکیل می دهند در مورد حضور ورمزیار و یا برکناری او در راس مدیریت این آکادمی تصمیمات لازم را اتخاذ می کنند. همچنین قرار است 2 پیشکسوت نیز به کادر آکادمی اضافه شوند تا این آکادمی با تقویت به کار خود ادامه دهد.

البته طبق اعلام 2 مدیر استقلالی، ورمزیار به کار خود در آکادمی ادامه می دهد، مگر اینکه در نشست فردا تصمیم جدیدی از سوی دیگران مدیران گرفته شود.

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..