27

جولای

تعمیرگاه مرکزی ام جی در شرق تهران افتتاح شد
تعمیرگاه مرکزی شماره یک شرکت صنعت ماشین آذربایجان در شرق تهران افتتاح شد.


تعمیرگاه مرکزی ام جی در شرق تهران افتتاح شد


شرکت صنعت ماشین اذربایجان در راستای خدمات بیشتر به مشتریان ، تعمیرگاه مرکزی شماره یک را در شرق تهران باحضور مدیران این ماشینسازی وهمچنین دبیر فراکسیون صنعت و فراکسیون اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی وتنی چند از دیگر مسوولین افتتاح وبه بهره برداری رساند.


تعمیرگاه مرکزی ام جی در شرق تهران افتتاح شد

شرکت صنعت ماشین اذربایجان ( تولیدکننده ماشینهای ام جی 360
در ایران ) اخیرآ به دلیل کیفیت محصولات از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مفتخر به دریافت لوح سبز کیفیت گردید.


تعمیرگاه مرکزی ام جی در شرق تهران افتتاح شد


تعمیرگاه مرکزی ام جی در شرق تهران افتتاح شد


تعمیرگاه مرکزی ام جی در شرق تهران افتتاح شد


تعمیرگاه مرکزی ام جی در شرق تهران افتتاح شد

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..