13

مارس

تصویر دلخراش از چهارشنبه سوری امسالانفجار مواد محترقه در منزل مسکونی باقرشهر ۲ مصدوم برجا گذاشت.
متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..