15

فوریه

تسلا لنگ سیستم تولید آلمانی برای افزایش تولید مدل 3!
علیرغم تمامی قول‌های داده شده، تولید تسلا مدل 3 مطابق برنامه‌ریزی‌های این اتومبیلساز افزایش نیافته است. بنا به گفته اتونیوز، حداقل یک مشکل بزرگ موجب این تأخیر شده است.


این اتومبیلساز آمریکایی گفته که یک سیستم اتوماتیک جدید برای ماژول تولید در تأسیسات ساخت باتری نوادا طراحی کرده است. تنها مشکل این است که سیستم یاد شده در حال حاضر در آلمان و توسط شرکت Grohmann ساخته می‌شود.

ایلان ماسک در کنفرانسی ویدئویی گفته است:

این سیستم باید از هم جدا شده، به گیگافاکتوری آورده شده و دوباره سرهم شود و پس از آن عملیاتی خواهد شد. سؤال اصلی کارکرد این سیستم نیست بلکه مشکل ما جدا شدن، حمل و سرهم کردن دوباره است.


زمانی که این سیستم در آمریکا عملیاتی شود تسلا به منظور رسیدن به هدف تولید 5 هزار دستگاهی در هفته تا پایان ژوئن باید تأسیسات مونتاژ خود در فرمونت را کاملاً آماده نماید.


در حال حاضر تسلا تولید 2500 دستگاه مدل 3 در هفته تا پایان ماه مارس را هدف‌گذاری کرده است. بنا به گفته یکی از تحلیلگران صنعت اتومبیل، عدم دست‌یابی به این هدف می‌تواند به تسلا آسیب برساند.

این تحلیل‌گر گفته است:

اگر تسلا نتواند به هدف تولید 2500 دستگاهی در هفته برسد سرمایه‌گذاران ناامید خواهند شد و نگرانی‌ها افزایش خواهد یافت.

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..