13

سپتامبر

تست تصادف کیا استینگر در اروپا و کسب 5 ستاره ایمنیاستینگر سدان اسپرت جدید شرکت کیا است، این ماشین در بخش ایمنی مجهز به 7 ایربگ راننده، سرنشین، جانبی، پرده ای و همینطور ایربگ زانوی راننده است.
همچنین وجود رادارهای نقطه کور و بین خطوط، کروز کنترل هوشمند، ترمز خودکار، تشخیص خودکار عابر پیاده در کنار طراحی مناسب شاسی و اتاق، از استینگر ماشینیی کاملا ایمن و موفق در تست های تصادف ساخته است

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..