16

سپتامبر

تست تصادف هیوندای کونا در euroncap


کونا جدیدترین مینی کراس اور شرکت هیوندای است، این ماشین در بخش ایمنی 6 ایربگ )راننده، سرنشین، جانبی، پرده ای) است. همچنین وجود رادار بین خطوط، در کنار طراحی مناسب شاسی و اتاق کونا را به ماشینیی تقریبا ایمن در میان هم کلاسان خود تبدیل کرده است.

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..