8

جولای

تایید گمرک بر واردات بیش از ۷ هزار دستگاه انواع ماشینسواری در سال جاری
بیش از ۷ هزار دستگاه انواع ماشینسواری طی سه ماهه نخست سال‌جاری وارد کشور شد.

به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، طی سه ماهه نخست سال 97 تعداد 7 هزار و 43 دستگاه انواع ماشینسواری به ارزش 198 میلیون و 950 هزار دلار به کشورمان وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد 67 و 56 صدم درصد و از نظر ارزش 66 و 75 صدم درصد کاهش را نشان می‌دهد.

گفتنی است؛ واردات انواع ماشین سواری طی سه ماهه نخست سال 96 به تعداد 21 هزار و 714 دستگاه به ارزش 598 میلیون و 354 هزار دلار بوده است.


 تایید گمرک بر واردات بیش از ۷ هزار دستگاه انواع ماشینسواری در سال جاریبراساس ابلاغیه سازمان توسعه تجارت به گمرک، ثبت سفارش و واردات ماشین از دو هفته پیش ممنوع شده است.

بنابراین گزارش؛ سال گذشته در مجموع 70 هزار و 75 دستگاه انواع ماشین وارد کشور شد.

گمرک ایران برای انجام تشریفات گمرکی انواع ماشین در دو مرحله تاییدیه مجوزهای ثبت سفارش را از سازمان توسعه تجارت به صورت الکترونیکی اخذ می کند. تمامی ماشینهای وارداتی در سال 96 و سه ماهه سالجاری مجوز ثبت سفارش معتبر دارند که این ثبت سفارش ها از سوی سازمان توسعه تجارت به صورت الکترونیکی صادر و در سامانه بارگذاری شده و اطلاعات مجوز ثبت سفارش این ماشینها در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در دسترس است.

علاوه بر معتبر بودن ثبت سفارش‌های دریافتی از طریق سامانه ثبت سفارش، هنگام خروج نیز گمرکات کشور ضمن ارائه VIN ماشینهای وارداتی به سازمان توسعه تجارت نسبت به اخذ تأییدیه مجدد در زمان خروج ماشینها از سازمان مزبور به طور سیستمی مبادرت می‌کنند.

تشریفات گمرکی انواع ماشین در سال 96 و در سه ماهه سالجاری در چارچوب مقررات و ضوابط واردات ماشین قانونی و به طور کامل انجام و پس از اخذ حقوق و عوارض گمرکی، پروانه الکترونیکی برای این ماشینها صادر شده است.

در زمان اظهار انواع ماشین به گمرک بدون ارائه مجوز ثبت سفارش معتبر امکان اظهار وجود ندارد و متولی تایید یا عدم تایید اصالت مجوز های ثبت سفارش به تفکیک ثبت سفارش های جدید یا تمدیدی گمرک نیست و مسئولیت ثبت سفارش های صادره بر عهده سازمان توسعه تجارت است.

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..