9

ژوئن

تاریخ تکرار شد ؛ خروج پژو از ایران قابل پیش بینی بود
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: خروج پژو از ایران قابل‌پیش‌بینی بود و شرکت‌های ماشینساز آلمان، کره و چین نیز از تحریم‌های آمریکا علیه ایران تبعیت خواهند کرد.عزیز اکبریان، با اشاره به خروج شرکت ماشینسازی پژو از ایران به‌دنبال اعمال تحریم آمریکا اظهار کرد: از ابتدا روشن بود که چنین اتفاقی رخ می‌دهد؛ چراکه این شرکت‌ها از آمریکا تبعیت می‌کنند.


 تاریخ تکرار می شود ؛ خروج پژو از ایران ؟!رئیس کمیسیون صنایع ومعادن مجلس ادامه داد: شرکت ماشینسازی پژو فرانسه همواره در روزهای سخت ایران را ترک کرده و در واقع دوست روز خوب ایران بوده است به همین جهت نباید از این خروج تعجب کرد.نماینده مردم کرج در مجلس دهم، با بیان اینکه اکثر شرکت‌های ماشینساز نیز از ایران خارج می‌شوند، بیان داشت: اکثر شرکت‌های ماشینساز آلمان، فرانسه و کره به دلیل تبعیت از آمریکا همکاری خود را با ایران قطع خواهند کرد، این پیش‌بینی در قبال شرکت‌های ماشینساز چینی نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: ما باید تلاش کنیم در بحث ماشینسازی برنامه خود را داشته باشیم و وابستگی خود را به حداقل برسانیم تا از خروج این شرکت‌ها تولید آسیب نبیند.اکبریان، با تاکید بر افزایش کمیت و کیفیت تولید ماشینی داخلی گفت: در هیچ جای دنیا ساخت ماشین ۱۰۰ درصد داخلی نیست، بنز آلمان نمی‌تواند مدعی باشد تمام قطعات خود را در داخل کشور می‌سازد، این حرف به این معنا است که درصدی وابستگی وجود دارد اما باید میزان آن را کاهش داد.این نماینده مجلس با بیان اینکه ایران در بخشی از تولید ماشین توانایی داخلی دارد، بیان داشت: باید به سمتی حرکت کنیم که درصد بالایی از تولید ماشینها براساس توان داخل باشد تا با خروج شرکت‌های ماشینساز آسیبی به تولید وارد نشود.

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..