11

مارس

بنن: ترامپ دوست‌داشتنی است


به گزارش ماشین شاپ،

استیو بنن، استراتژیست ارشد سابق رئیس جمهور آمریکا، در اظهاراتی در جمع سیاستمداران راست‌گرا در فرانسه گفت: در واشنگتن دی سی، رئیس جمهور ترامپ طرح ملی گرایانه اقتصادی خود را تشریح کرد، اما مورد حمله حزب جمهوری‌خواه و حامیان مالی آن‌ها قرار گرفت.

استراتژیست ارشد سابق رئیس جمهور آمریکا در بخشی دیگر از اظهاراتش با اشاره به تبلیغات ریاست جمهوری در آمریکا گفت: رئیس جمهور ترامپ بر سه چیز تمرکز داشت. نخست این که وی گفت مهاجرت گسترده غیرقانونی را متوقف و مهاجرت قانونی را هم محدود کنید تا حاکمیت ملی ما بازگردد و به کارگران خود کمک کنیم. دوم این که شغل‌های تولیدی را از چین بازگردانیم و سوم این که از این جنگ‌های بی نتیجه در عراق و افغانستان رهایی یابیم.

بنن افزود: شب انتخابات، رسانه‌های مخالف و شوکه شدن آن‌ها را به یاد آورید، چرا آن‌ها شوکه شدند؛ زیرا اربابان آن‌ها مردم کارگر را تحقیر می‌کردند. آن‌ها باور نمی‌کردند که مردم طبقه کارگر بخواهند به نفع منافع خود رای دهند. زنان و مردان کارگر در طبقه متوسط در آمریکا از هر نامزدی حمایت خواهند کرد که آمریکا را دوباره بزرگ بسازد. از همان شب، رئیس جمهور ترامپ نشان داد هیلاری کلینتون نخبه فاسد و بدون توانایی است.

او در چارچوب حمایت از طرح‌های نژادپرستانه ترامپ گفت: اجازه دهید شما را نژادپرست، بیگانه‌هراس و بوم‌گرا بنامند، این را افتخار بدانید! زیرا ما هر روز قویتر و آن‌ها هر روز ضعیف‌تر می‌شوند.

 

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..