30

آوریل

برنج خارجی،یکساله ۳۸درصد گران شد!


به گزارش ماشین شاپ،

بر اساس نتایج به دست آمده در فروردین ماه ١٣٩٧، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقلام «گوجه فرنگی» با ١٤,٠ درصد افزایش، «پرتقال محصول داخل» با ٨,٠ درصد افزایش و «مرغ ماشینی» با ٧.٢ درصد افزایش بوده است. بیشترین کاهش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته مربوط به اقلام «پیاز» با ١١,٩ درصد کاهش و «تخم مرغ ماشینی» با ٩,٨ درصد کاهش است.

بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (فروردین ١٣٩٦) مربوط به «برنج خارجی درجه یک» با ۳۷.۹ درصد افزایش و پس از آن «تخم مرغ ماشینی» با ٢٧.٧ درصد افزایش و «پیاز» با ٢٤.٥ درصد افزایش می باشد. 

بیشترین کاهش قیمت نسبت به فروردین ١٣٩٦مربوط به «گوجه فرنگی» با ٤١,٦ درصد کاهش (علی رغم داشتن بیشترین افزایش قیمت نسبت ماه قبل) و پس آن «پرتقال محصول داخل» با ٣١,٢ درصد کاهش (علی رغم داشتن رتبه دوم بیشترین افزایش قیمت نسبت ماه قبل) و «سیب درختی زرد» با ٣٠,٠ درصد کاهش می باشد.

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..