27

ژوئن

بدست گرفتن کنترل بازار در کشور توسط ماشینسازان
نرخ ماشینهای داخلی در روزهای پایانی خرداد ماه سمت و سوی خود را عوض کرد تا بازاردر اولین روز تیرماه را با کاهش قیمت محصولات داخلی آغاز کند.

ماشین سازان داخلی به منظور تظیم بازار میزان تولیدات خود را افزایش دادند تا توازن در بازار عرضه و تقاضا ایجاد شود. این درحالی است که دو شرکت های ماشین سازی بزرگ کشور ، با اجرای روش های متنوع فروش توانستند ، فاصله اختلاف قیمت درب کارخانه با قیمت های حبابی در بازار کم کنند که این روند تا کوتاهی دست واسطه ها دراین بازار ادامه دارد .


 بدست گرفتن کنترل بازار در کشور توسط ماشینسازانبا وجود این که تمام ماشینهای داخلی براساس مصوبه شورای رقابت و وزارت صنعت معدن و تجارت افزایش قیمت داشتند اما این روند حبابی قیمت های در بازار با افزایش عرضه ماشین در بازار توسط ماشین سازان روند نزولی به خود گرفته است که این امر به نفع مصرف کنندگان واقعی خواهد بود .
شرکت ایران ماشین به عنوان لیدر بازار ماشینی کشور توانست با اجرای طرح تنظیم بازارروندافزایشی قیمت محصولات خود را در بازار آزاد کنترل کند تا ماشین به دست مصرف کننده واقعی برسد . به عنوان نمونه قیمت 206 تیپ دو با آغاز اجرای این طرح 700 هزار تومان کاهش ، 207 اتوماتیک حدود سه میلیون و 400 هزارتومان ، پژو پارس ال ایکس 600 هزار تومان ، پژو 206 وی 8 ، یک میلیون تومان کاهش ، پژو 405 700 هزار تومان کاهش ، دنا 700 هزارتومان کاهش ، دنا پلاس 400 هزار تومان کاهش سمند ای اف 7 400 هزار تومان کاهش ، هایما اس 7 ، 4 میلیون تومان کاهش قیمت در بازار داشتند .

تحلیل گران بازار پیش بینی می کنند، تداوم اجرای طرح تنظیم بازار و ارائه روش های فروش ماشین توسط این ماشین ساز برکاهش تقاضای کاذب و به تبع کاهش قیمت ها دربازار منجر می شود. از سوی دیگر بعداز افزایش چشمگیر قیمت ماشین دربازار و نیز به دنبال آن عکس العمل مسئولین دولتی و ماشین سازان داخلی ، به نظر می رسد تقاضابازار برای ماشین به سمت استراحت پیش می رود.

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..