16

آوریل

با ۱۵۰میلیون کجای تهران خانه بخریم؟


به گزارش ماشین شاپ،

آنچه در جدول زیر می‌آید قیمت معاملات انجام شده آپارتمان‌هایی در مناطق مختلف شهری تهران طی فروردین ماه 97 است که می توان با 150 میلیون تومان خریداری کرد.

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..