3

جولای

بانک مرکزی فهرست واردکنندگان ماشین با ارز دولتی را منتشر کرد
بانک مرکزی در ادامه انتشار فهرست شرکت هایی که از ابتدای سال جاری، پس از ثبت سفارش در سامانه سازمان توسعه تجارت، ارز به نرخ رسمی دریافت کرده اند و نیز در راستای شفافیت اطلاعاتی، اسامی و اطلاعات مربوط به واردکنندگان ماشین را منتشر می کند.فهرست واردکنندگان ماشینیی که ارز دولتی دریافت کردند توسط بانک مرکزی منتشر شد

این بانک به شرکت های واردکننده که از سوی دستگاه های ذیربط معرفی و تشریفات قانونی ثبت سفارش را انجام می دهند، ارز مورد نیاز را تخصیص می دهد و تامین می کند.

گفتنی است در ستاد اقتصادی دولت مقرر شده است بانک مرکزی با هماهنگی دستگاه های ذیربط و مسئول، نسبت به انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز رسمی اقدام کند. بر این اساس در ادامه انتشار نخستین فهرست شرکت های دریافت کننده ارز توسط بانک مرکزی در روز یکشنبه دهم تیرماه، فهرست زیر که حاوی میزان تامین ارز رسمی برای واردات ماشین می باشد و از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار قرار گرفته ست، منتشر می شود.


فهرست واردکنندگان ماشینیی که ارز دولتی دریافت کرده اند توسط بانک مرکزی منتشر شد

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..