15

آگوست

بازخوانی و بررسی آراء و اندیشه‌های امام موسی صدر


به گزارش ماشین شاپ،

بازخوانی و بررسی آراء و اندیشه‌های امام موسی صدر در محورهای:

:بررسی شیوه نهادسازی و مدیریت تشکیلاتی امام موسی صدر

صدر و زیست مومنانه در جهان امروز

 از ملی‌گرایی تا جهان‌وطنی

جنبش محرومان و مطالبه عدالت اجتماعی

راهی جز گفت‌وگو نیست؛ بررسی دیدگاه سید موسی صدر

:مهلت ارسال مقالات: تا بیست دی ماه ۱۳۹۷

پژوهشگران، اساتید و دانشجویان ارجمند می‌توانند مقالات خود را از طریق پست الکترونیک دبیرخانه همایش به آدرس canoon@iict.ac.ir ارسال نمایند.

گفتنی‌ست مقالات باید شرایط مقاله علمی-ترویجی را داشته باشند.

 جهت کسب اطلاع بیشتر می توانید با شماره ۸۸۹۶۰۵۳۶ داخلی ۱۱۳ تماس حاصل نمایید.

امام موسی صدر

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..