7

ژوئن

انعکاس ورود تیم ملی فوتبال ایران به روسیه در رسانه‌های خارجی


به گزارش ماشین شاپ،

پس از ورود تیم ملی ایران به روسیه ، رسانه های خارجی این نیوز را بازتاب دادند.

واکنش توییتر باشگاه روبین کازان به حضور سردار آزمون ملی‌پوش ایرانی این تیم در روسیه

بازتاب ورود تیم ملی فوتبال ایران به روسیه در رسانه‌های خارجی

بازتاب ورود تیم ملی فوتبال ایران به روسیه در سایت مارکا اسپانیا

بازتاب ورود تیم ملی فوتبال ایران به روسیه در رسانه‌های خارجی

بازتاب ورود کاروان تیم ملی فوتبال ایران به روسیه در پایگاه رویترز

بازتاب ورود تیم ملی فوتبال ایران به روسیه در رسانه‌های خارجی

 

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..