6

مه

انصاری لاری رسما انصراف داد


به گزارش ماشین شاپ،

با توجه به انصراف انصاری لاری؛ ارائه برنامه کاندیدا‌های شهردار تهران در جلسه امروز شورا به شرح زیر خواهد بود:

ساعت ۸ تا ۱۰ صبح ارائه برنامه حجت میرزایی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ ارائه برنامه علی افشانی

ساعت ۱۴ تا ۱۶ ارائه برنامه جناب حسینی مکارم

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..