24

جولای

انتشار لیست قیمت جدید کلیه محصولات ایران ماشین – مرداد 97
گروه صنعتی ایران ماشین لیست قیمت کلیه محصولات خود را ویژه مردادماه 97 منتشر نمود.

با وجود آنکه “ایران جیب” در تاریخ 20 تیرماه گزارشی درباره خارج شدن محصولات ال90 از خطوط ایران ماشین منتشر نمود، ایران ماشین بلافاصله گزارش ایران جیب را تکذیب کرد ولی در لیست مردادماه محصولات ایران ماشین مشخص شد که محصولات ال90 دیگر روی خطوط تولید این شرکت قرار نخواهند گرفت.


 انتشار لیست قیمت جدید کلیه محصولات ایران ماشین - مرداد 97لیست قیمت جدید کلیه محصولات ایران ماشین :


 انتشار لیست قیمت جدید کلیه محصولات ایران ماشین - مرداد 97

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..