19

آگوست

انتشار قیمت جدید ماشینهای وارداتی در بازار تهران + جدول
نوسانات نرخ ارز همچنان تاثیرات زیادی بر روی قیمت ماشینهای خارجی در بازار دارد.


 انتشار قیمت جدید ماشینهای وارداتی در بازار تهران + جدولدر هفته گذشته شاهد این قضیه بودیم که قیمت ماشینهای وارداتی مدام در حال کاهش یا افزایش قیمت بود و به هیچ عنوان اثری از ثبات در این بازار دیده نمیشد که همین امر معاملات را بیشتر از قبل در رکود فرو برد.قیمت ماشینهای وارداتی که از بازار تهران و کرج استعلام شده است:


 انتشار قیمت جدید ماشینهای وارداتی در بازار تهران + جدول

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..