16

آگوست

امکان از سرگیری واردات ماشین به کشور از هفته آینده وجود دارد
مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: پس از آنالیز های دقیق احتمال باز شدن سایت ثبت سفارش ماشین وجود دارد.


 امکان از سرگیری واردات ماشین به کشور از هفته آینده وجود داردوی افزود: از معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته شده است که اطلاعات مربوط به تعداد مجوزهای پیش فروش ماشین توسط نمایندگی های رسمی را اعلام کند. اگر مجوزهای پیش فروش ماشین با میزان پیش فروش نمایندگی های رسمی همخوانی داشته باشد، احتمال دارد که ممنوعیت ثبت سفارش ماشین برای این مجموعه ها برداشته شود تا شرکت ها بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.

خسروتاج تصریح کرد: تا هفته آینده وضعیت باز شدن سایت ثبت سفارش ماشین آنالیز خواهد شد. البته اجازه واردات ماشین به خاطر آنکه ممنوع شده بود، باید از مجموعه های بالاتر تایید شود.

با بازشدن واردات ماشین از هفته آینده امکان ریزش قیمت شدید این محصولات وجود دارد.

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..