11

سپتامبر

افزایش زندانیان مهریه در پی افزایش قیمت سکه


به گزارش ماشین شاپ،

حمید شهریاری در نشست نیوزی با حضور نیوزنگاران ضمن اعلام آمار عملکرد دستگاه قضا در سال 96، به اعلام 10 اتهام و خواسته حقوقی کشور پرداخت و اظهار کرد: سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، ایراد صدمه بدنی ناشی از رانندگی، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، رانندگی بدون پروانه، خیانت در امانت و نگهداری و مالکیت مواد مخدر، 10 اتهام اول کشور هستند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه همچنین، مطالبه وجه در امور مختلف، مطالبه وجه چک، اعسار از محکوم‌به، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، مطالبه خسارت، الزام به تمکین، درخواست اجرائیه مربوط به اختلاف کارگر و کارفرما، طلاق به درخواست زوجه و الزام به تنظم سند، 10 خواسته حقوقی کشور عنوان کرد و گفت: با توجه اینکه تعداد پرونده‌ها یک میلیون افزایش یافته، طبیعتاً تعداد خواسته‌ها نیز باید افزایش یابد اما مطالبه مهریه از 130 هزار مورد در سال 95 به 128 هزار مورد در سال 96 کاهش یافته است.

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..