22

فوریه

افتخاری که "کی روش" آفریدکارلوس کی‌روش برای سخنرانی در اولین کنفرانس مربیان ملی AFC به توکیو دعوت شد.
متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..