2

جولای

اعلام قیمت روز انواع محصولات ایران ماشین – ۱۱ تیر۹۷
قیمت انواع محصولات ایران ماشین در بازار و نمایندگی اعلام شد.

همانطور که مشخص می باشد تفاوت قیمت از کارخانه تا بازار بسیار زیاد می باشد و هنوز هیچکدام از سیاست های دولت و شرکت ایران ماشین در جهت از بین رفتن و یا کاستن از این فاصله قیمتی مثمرثمر نبوده است .


 اعلام قیمت روز انواع محصولات ایران ماشین - ۱۱ تیر۹۷جدول قیمت انواع محصولات ایران ماشین در بازار و کارخانه :


 اعلام قیمت روز انواع محصولات ایران ماشین - ۱۱ تیر۹۷

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..