25

ژوئن

اعلام قیمت جدید 8 محصول ارزان شرکت سایپا – تیر 97
با توجه به مصوبه جدید شورای رقابت، قیمت جدید محصولات شرکت سایپا از تاریخ 97/04/02 تا اطلاع ثانوی به شرح جدول ذیل اعلام میگردد.


 اعلام قیمت جدید 8 محصول ارزان شرکت سایپا - تیر 97جدول افزایش قیمت جدید محصولات ارزان سایپا :


 اعلام قیمت جدید 8 محصول ارزان شرکت سایپا - تیر 97

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..