21

ژوئن

اعلام شرایط جدید فروش محصولات سایپا – تیرماه 97
شرایط جدید فروش نقدی، پیش فروش و فروش اقساطی محصولات سایپا ویژه تیرماه 97 از تاریخ 97/03/30 ساعت 10 صبح مطابق جدول ذیل جاری میگردد.


 اعلام شرایط جدید فروش محصولات سایپا - تیرماه 97برای کسب اطلاعات بیشتر درباره طرح فروش اقساطی از صبح روز چهارشنبه به نمایندگی‌های گروه سایپا مراجعه نمایید.طرح فروش نقدی – فوری محصولات سایپا – تیر 97:


 اعلام شرایط جدید فروش محصولات سایپا - تیرماه 97طرح فروش فوری اقساطی محصولات سایپا – تیر 97:


 اعلام شرایط جدید فروش محصولات سایپا - تیرماه 97طرح پیش فروش نقدی محصولات سایپا – تیر 97:


 اعلام شرایط جدید فروش محصولات سایپا - تیرماه 97

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..