23

سپتامبر

اظهارات عالیشاه پس از برد مقابل سپید رود


به گزارش ماشین شاپ،

امید عالیشاه گیمکن پرسپولیسپس از گیم مقابل سپیدرود بیان کرد : گیم با سپیدرود گره خورده بود که خدا را شکر در نهایت با پیروزی ما به پایان رسید.

او گفت : امیدوارم خستگی گیمکنان در گیم دربی تاثیری نگدارد و بتوانیم گیم خوبی به نمایش بگذاریم و نتیجه خوبی کسب کنیم.

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..