2

مه

اسرائیلِ در حال فروپاش سعی دارد با فرافکنی خود را نجات دهد


به گزارش ماشین شاپ،

سردار احمد وحیدی رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی و وزیر اسبق دفاع درباره نقش نیرو‌های مسلح در تقویت بنیه دفاعی و دفاع اقتصادی اظهار کرد: اقتصاد دفاعی یک مفهوم گسترده است که با کلمات مشابه در این حوزه تقابل نزدیکی دارد.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی ادامه داد: وقتی از اقتصاد دفاعی صحبت می‌کنیم؛ دفاع اقتصادی و اقتصاد امنیتی هم باید در زیرمجموعه آن مد نظر قرار گیرد و همچنین وقتی از دفاع صحبت می‌کنیم Tمنظور دفاع ملی و همه جانبه است؛ ما می‌خواهیم مفاهیم این اقتصاد را گسترش دهیم و بنیان‌های علمی خوبی برای آن تبیین کنیم.

وی تصریح کرد: تخصیص بهینه، تجزیه و تحلیل اقتصاد دفاع، چرخه صنعت دفاعی و دفاع اقتصادی از مواردی است که باید در این حوزه مطرح و مورد توجه قرار داد.

وزیر اسبق دفاع، در باره بحث اقتصاد دفاعی در سطح ملی نیز گفت: برای نمونه وقتی از آبادسازی سواحل مکران صحبت می‌کنیمT بحث از حوزه دفاعی کرده‌ایم که خود یک جنبه از اقتصاد دفاعی است.

وحیدی با بیان اینکه دشمن قصد دارد با تهاجم اقتصادی کشور را دچار مشکل کند، افزود: در این حوزه هم اقتصاد دفاعی می‌تواند مؤثر باشد و نیرو‌های مسلح نیز در این حوزه هم نقش اجرا کننده و هم نقش پشتیبان را دارند.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی، درباره رفتار‌های نخست وزیر و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: این نشان‌دهنده ظرفیت بسیار نازل این آدم است؛ آن‌ها ظرفیت اخلاقی و حقوق بشری ندارند و با رفتار‌های ناشایست خود این موضوع را بیان کردند که ظرفیت سیاسی هم ندارند.

وی با بیان اینکه اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی بی‌پایه و اساس است، ادامه داد: این حرف‌ها برای ما هیچ ارزشی ندارد و فقط نشان‌دهنده ظرفیت پایین فکری و سیاسی مقامات اسراییل است؛ آن‌ها می‌خواهند با به راه انداختن نمایش علیه ایران مشکلات درونی خود را پنهان کنند.

وزیر اسبق دفاع خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی در حال فروپاشی و شخص نخست وزیر این رژیم نیز بخاطر فساد تحت تعقیب است پس سعی دارد با فرافکنی خود را نجات دهد.

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..