27

آگوست

از پراید 38 میلیونی دولت تا برکناری کرباسیان/ پیشخوان


به گزارش ماشین شاپ،

 تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز (دوشنبه، 5 شهریورماه) در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به شرح زیر است:

روزنامه‌ها

روزنامه‌ها

روزنامه‌ها

روزنامه‌ها

روزنامه‌ها

روزنامه‌ها

مردم در انتظار پاسخگو، دولت بدون سخنگو/ پرایدِ 38 میلیونی دولت دوازدهم

روزنامه‌ها

مردم در انتظار پاسخگو، دولت بدون سخنگو/ پرایدِ 38 میلیونیِ دولت دوازدهم

روزنامه‌ها

مردم در انتظار پاسخگو، دولت بدون سخنگو/ پرایدِ 38 میلیونی دولت دوازدهم

روزنامه‌ها

مردم در انتظار پاسخگو، دولت بدون سخنگو/ پرایدِ 38 میلیونی دولت دوازدهم

مردم در انتظار پاسخگو، دولت بدون سخنگو/ پرایدِ 38 میلیونی دولت دوازدهم

مردم در انتظار پاسخگو، دولت بدون سخنگو/ پرایدِ 38 میلیونیِ دولت دوازدهم

مردم در انتظار پاسخگو، دولت بدون سخنگو/ پرایدِ 38 میلیونیِ دولت دوازدهم

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..