25

سپتامبر

ادامه روند ثبت نام محصولات ایران ماشین بدون ترافیک اینترنتی
معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش ایران ماشین با اظهار خرسندی از روند مطلوب ثبت نام در طرح پیش فروش 53 هزار دستگاه ماشین گفت: با تدابیر اتخاذ شده برای تسهیل ثبت نام مشتریان واقعی، ترافیک اینترنتی مدیریت شده و ثبت نام به خوبی درحال انجام است.


 ادامه روند ثبت نام محصولات ایران ماشین بدون ترافیک اینترنتیمصطفی خان کرمی افزود: از ساعت 10 صبح امروز که برنامه پیش فروش محصولات آغاز شده، مشتریان واقعی محصولات ایران ماشین درحال ثبت نام هستند و با ادامه روند فعلی بسیاری از متقاضیان موفق به ثبت نام خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: ایران ماشین براساس تعهدات خود به مشتریان، با محدود کردن شرایط ثبت نام، به دنبال حذف دلالان و واسطه گران از بازار بوده است.

خان کرمی افزود: طرح پیش فروش محصولات ایران ماشین براساس کدملی مشتریان از امروز آغاز شده و تا دوشنبه نهم مهرماه ادامه خواهد داشت.

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..