25

سپتامبر

ادامه استعفاها از دولت ترامپ


به گزارش ماشین شاپ،

تارنمای نیوزی اکسیوس آمریکا به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که «راد روزنستاین» معاون وزیر دادگستری این کشور استعفا می کند.

براساس این گزارش، روزنستاین از ترس اخراج شدن توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، استعفای خود را به صورت شفاهی به جان کلی رئیس کارکنان کاخ سفید اعلام کرده است.

معاون دادستان کل آمریکا از این موضوع بیمناک است که پس از افشای نیوز پیشنهاد وی برای طرح ریزی به منظور عزل ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا وی را اخراج کند.

روز جمعه روزنامه نیویورک تایمز افشا کرد که روزنستاین سال گذشته پیشنهاد کرده بود که از ترامپ رئیس جمهوری این کشور در کاخ سفید استراق سمع کرده و اغتشاشی را که دولت وی را دربرگرفته افشا کنند.

به نوشته نیویورک تایمز، طرح روزنستاین این بوده که با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از طریق ضبط مخفیانه مکالمات کاخ سفید و به کارگیری برخی از اعضای کابینه ترامپ، از متمم بیست و پنجم قانون اساسی آمریکا برای عزل وی از مقام ریاست جمهوری استفاده کنند.

نیویورک تایمز ادامه داد: این پیشنهاد معاون وزیر دادگستری آمریکا در بهار سال گذشته زمانی مطرح شده که از یک سو اخراج جیمز کومی رئیس وقت اف بی آی توسط ترامپ و درخواست وی از کومی برای وفاداری به او و پایان دادن به تحقیقات درباره یکی از مشاورانش و از سوی دیگر موضوع افشای اطلاعات طبقه بندی شده به روسیه از سوی ترامپ، کاخ سفید را دچار بحران کرده بود.

وی پیشنهاد عزل ترامپ را در دیدارها و مکالمات خود با دیگر مقام های وزارت دادگستری و اداره تحقیقات فدرال (اف بی آی) آمریکا از جمله اندرو مک کیب جانشین کومی مطرح کرده بود.

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..