13

فوریه

اخبار صنعت ماشین | ورود ماشینهای پورشه، مازراتی، بوگاتی و هامر به ایران ممنوع شد


با بخشنامه یک دستگاه دولتی، ورود موقت ماشینهای سواری با برندهای پورشه، هامر، مازاراتی، بوگاتی و ماشینهای تشریفاتی و لوکس مشابه امکان‌پذیر نمی‌باشد.


 ورود ماشینهای پورشه، مازراتی، بوگاتی و هامر به ایران ممنوع شد

ورود موقت عبارت است از ورود کالای معین برای مدت معین با تعلیق حقوقی که به ورود قطعی آن تعلق می‌گیرد به‌شرط خروج مجدد از کشور. به‌طور کلی واردات موقت از حقوق ورودی معاف هستند اما تنظیم و تسلیم اظهارنامه و انجام تشریفات گمرکی برای واردات موقت الزامی است. برحسب اینکه کالای موضوع واردات موقت، مجاز، مشروط یا ممنوع باشد، نوع تضمین آن متفاوت است و به‌موجب قانون و نظر گمرک ایران تعیین می‌شود.

به این ترتیب گمرکات اجرایی موظف شدند از صدور پروانه ورود موقت برای ماشینهای مورد اشاره یا تمدید مدت تردد آنها و موافقت با ورود ماشینهای مذکور تحت رویه‌های کارنه دو پاساژ خودداری کنند.

گفتنی است، سال گذشته گمرک ایران اعلام کرده بود که صدور پروانه ورود موقت برای اتومبیل‌های وارده به کشور صرفاً برای آن دسته از افراد انجام می‌شود که مقیم خارج از کشور بوده و شرط شش ماه اقامت متوالی را در کشور مربوطه داشته باشند. مدت مجاز اقامت ماشینهایی که به‌صورت ورود موقت به کشور وارد می‌شوند، سه ماه است و پس از مدت فوق باید از کشور خارج شوند و تمدید مهلت‌های مذکور منوط به موافقت قبلی گمرک ایران خواهد بود.

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..