2

ژوئن

اخبار صنعت ماشین | موج دوم توقف خط تولید ماشینسازان کشور در راه است
پس از توقف خط تولید 23 مدل ماشین در فاز اول اجرای استانداردهای 85گانه ماشینیی، کمتر از یک ماه تا اجرای فاز دوم این طرح باقی مانده و در تیر امسال مشخص خواهد شد چه تعداد ماشینی دیگر با توقف خط تولید روبرو می‌شوند.


موج دوم توقف خط تولید ماشینسازان کشور در راه است


اسفند ماه سال ۱۳۹۵ بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای ماشینیی از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام کرد که براساس تفاهم‌نامه‌ای بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است؛ موضوعی که بر اساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری ماشین با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان ملی استاندارد، ماشینسازان و قطعه‌سازان در دستور کار قرار گرفت.

براساس زمان‌بندی صورت گرفته باید تا ابتدای دی ماه سال گذشته ۶۱ مورد استاندارد ماشینیی اجرایی می‌شد و پس از آن تا ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه شده و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد ماشینیی دیگر تا دی ماه سال ۱۳۹۷، تعداد استانداردهای اجباری ماشینهای سواری به ۸۵ مورد افزایش می‌یافت.

بنابراین اگر ماشینیی نمی‌توانست تا ابتدای دی ماه پارسال ۶۱ مورد استاندارد تعیین شده را رعایت کند در اولین مرحله از اجرای مصوبه مربوطه با توقف خط تولید روبرو می‌شد، این در حالی است که دو مورد استاندارد ماشینیی دیگر به این ۶۱ مورد از ابتدای تیر ماه سال آینده اضافه می‌شود و اگر ماشینیی نتواند این دو مورد را رعایت کند با توقف خط تولید در تیرماه سال جاری روبرو می‌شود.

گفتنی است در فاز اول اجرای استانداردهای ۸۵‌گانه ماشینیی، در ابتدای دی ماه سال گذشته، ۲۳ مدل ماشین با توقف خط تولید روبه‌رو شدند و برای اجرای فاز دوم این طرح کمتر از یک ماه فرصت باقی است.

پیش از این نیره پیروزبخت-رییس سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به اینکه چه تعداد ماشین در فازهای دوم و سوم اجرای طرح استانداردهای ۸۵ گانه ماشینیی که به ترتیب در تیرماه و دی‌ماه سال ۱۳۹۷ اجرایی می‌شود، با توقف خط تولید مواجه می شوند، اظهار کرده بود که در فاز اول اجرای استانداردهای ۸۵‌گانه ماشینیی ۲۳ مدل ماشین با توقف خط تولید روبه‌رو شدند و به ترتیب در فازهای دوم و سوم اجرا که در تیرماه و دی‌ماه سال ۱۳۹۷ اجرایی می‌شود، مجددا برخی مدل‌های ماشینیی خط تولیدشان متوقف خواهد شد.

وی با بیان اینکه ما پیش‌بینی خود را انجام داده‌ایم، اما فعلا قصد نداریم نام و تعداد این ماشینها را اعلام کنیم، خاطرنشان کرده بود که بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته در فاز دوم رعایت استانداردهای ۸۵‌گانه ماشین که تیرماه سال ۱۳۹۷ اجرا می‌شود دو مدل ماشین دیگر با توقف خط تولید روبرو شوند.

پیروزبخت با بیان اینکه در مورد فاز سوم این طرح که دی‌ماه خواهد بود، قصد اعلام پیش بینی از تعداد ماشینهایی که با توقف خط تولید روبرو می شوند نداریم، تاکید کرده بود که این مساله شائبه‌برانگیز است و ابهاماتی را ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین نه نام این ماشینها و نه تعداد آن‌ها را اعلام نمی‌کنیم و در نهایت هم امیدوار هستیم که ماشینها بتوانند استانداردهای لحاظ شده را رعایت کنند و خط تولید هیچ ماشینیی متوقف نشود.

حال باید دید در حالی که کمتر از یک ماه تا اجرای فاز دوم اجرای طرح استانداردهای ۸۵ گانه ماشینیی باقی مانده است، در نهایت چه تعداد ماشینی دیگر موفق نخواهند شد ۶۳ استاندارد اعلامی را رعایت کنند و با توقف خط تولید روبرو می‌شوند؟

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..