2

ژوئن

اخبار صنعت ماشین | معرفی 10 موتور ماشینی برتر جهان در سال 2018 ؛ آلمانی ها در لیست نیستند
وب سایت” Wards Automotive” لیست سالانه 10 موتور ماشینی برتر جهان در سال 2018 را منتشر کرده است.

در میان این 10 موتور ماشینی برتر شرکت های ماشینسازی آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و بریتانیا دیده می‌شوند و نام هیچ مدل ماشینیی از شرکت های ماشینسازی آلمانی دیده نمی‌شود.


 معرفی 10 موتور ماشینی برتر جهان در سال 2018 ؛ آلمانی در لیست نیستنددر این لیست که بیست و چهارمین لیست سالانه 10 موتور ماشین برتر جهان است، موتور 32 مدل مختلف ماشین مورد آنالیز قرار گرفته و در نهایت 10 موتور ماشین برتر جهان در سال 2018 ، انتخاب و اعلام شده است.

در زیر 10 موتور برتر ماشینی جهان به انتخاب وب سایت سازمان آمریکایی ” Wards Automotive” لیست شده است.

این سازمان آمریکایی سابقه 80 ساله فعالیت رسانه‌ای درباره صنعت ماشینسازی را دارد و صاحب دهها وب سایت، مجله و نشریه درباره ماشین و صنعت ماشین است.


 معرفی 10 موتور ماشینی برتر جهان در سال 2018 ؛ آلمانی در لیست نیستند


 معرفی 10 موتور ماشینی برتر جهان در سال 2018 ؛ آلمانی در لیست نیستند


 معرفی 10 موتور ماشینی برتر جهان در سال 2018 ؛ آلمانی در لیست نیستند


 معرفی 10 موتور ماشینی برتر جهان در سال 2018 ؛ آلمانی در لیست نیستند


 معرفی 10 موتور ماشینی برتر جهان در سال 2018 ؛ آلمانی در لیست نیستند


 معرفی 10 موتور ماشینی برتر جهان در سال 2018 ؛ آلمانی در لیست نیستند


 معرفی 10 موتور ماشینی برتر جهان در سال 2018 ؛ آلمانی در لیست نیستند


 معرفی 10 موتور ماشینی برتر جهان در سال 2018 ؛ آلمانی در لیست نیستند


 معرفی 10 موتور ماشینی برتر جهان در سال 2018 ؛ آلمانی در لیست نیستند


 معرفی 10 موتور ماشینی برتر جهان در سال 2018 ؛ آلمانی در لیست نیستند

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..