26

فوریه

اخبار صنعت ماشین | ماشینی دنا پلاس به ناوگان پلیس سنگال پیوست


گروه صنعتی ایران ماشین با تجهیز ماشینی دنا پلاس دوگانه سوز به ماشینی خاص پلیس، زمینه صادرات مجدد محصولات تولیدی خودرا به کشورهای غرب آفریقا فراهم می کند .

برمبنای این گزارش ، در سال های اخیر کشور سنگال به عنوان یک پایگاه صادارتی به غرب آفریقا در نظر گرفته شده است از این رو ایران ماشین به دنبال توسعه همکاری ها با سایر سازمان های دولتی در این کشور است.

با توجه به استقبال خوب مردم سنگال از محصولات تولیدی گروه صنعتی ایران ماشین، این امرمی تواند به افزایش سهم این گروه صنعتی در منطقه آفریقا منجر شود.


دنا پلاس، ماشینی پلیس

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..