30

مه

اخبار صنعت ماشین | رنو و نیسان پس از سال 2020 ادغام می‌شوند؟
مدیر اجرایی ارشد نیسان آقای هیروتو سایکاوا دو هفته پیش گفته بود که ادغام این شرکت با رنو هیچ‌گونه توجیهی ندارد. او گفته بود که این عمل می‌تواند تأثیرات جانبی به همراه داشته باشد.


 رنو و نیسان پس از سال 2020 احتمالا ادغام می شوندالبته به نظر می‌رسد رئیس اتحاد رنو-نیسان آقای کارلوس گوسن عقیده متفاوتی داشته اما تأکید کرده احتمال ادغام این دو شرکت پیش از سال 2020 وجود ندارد.


 رنو و نیسان پس از سال 2020 احتمالا ادغام می شوندگوسن در مصاحبه با بلومبرگ گفته که ادغام رنو و نیسان با چالش‌های زیادی همراه است.
او گفته است:

بسیاری از ادغام‌ها با شکست مواجه شده و نقطه قوت هر شرکتی توانایی آن برای به کار گرفتن کارمندان و چگونگی کنار آمدن با این حس است که افراد خود را به عنوان کارمند درجه‌دو در نظر می‌گیرند.


 رنو و نیسان پس از سال 2020 احتمالا ادغام می شوندبا این وجود گوسن معتقد است یک موضوع می‌تواند رابطه عمیق‌تری بین هر دو شرکت برقرار کند و موفقیت‌آمیز بودن این روش را تضمین نماید.

گوسن دراین‌باره خاطرنشان می‌سازد:

ما باید برای این کار یک راه‌حل داشته باشیم و این راه‌حل باید ویژه باشد. بیایید چیزی را بیابیم که باعث اطمینان‌بخشی به سهامداران شود و در عین حال هویت هر برند را حفظ نماید.


 رنو و نیسان پس از سال 2020 احتمالا ادغام می شونداتحاد یکپارچه رنو و نیسان به گونه‌ای است که نیسان 15 درصد سهام رنو را در اختیار داشته ولی حق رأی ندارد. در مقابل رنو صاحب 43.4 درصد سهام نیسان بوده و حق رأی برای موضوعات تجاری دارد. دولت فرانسه هم از طرف دیگر مالک 15.1 درصد سهام رنو است.

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..