19

مه

اخبار صنعت ماشین | راهکار جهانی برای ثبات قیمت ماشین در بازار
افزایش قیمت ماشین در ایران چه بحق و چه ناحق اتفاقی است که هر سال از سوی ماشینسازان اتفاق می‌افتد.

هر چند بسیاری از مصرف‌کنندگان با توجه به وضعیت کیفی برخی ماشینها، ظرفیت قیمتی آنها را تکمیل شده می‌خوانند و معتقدند قیمت‌های کنونی با کیفیت همخوانی ندارد. با این حال ماشینسازان همراه با وضعیت ناپایدار اقتصادی کشور مجبور به افزایش درصدی به قیمت‌ها هستند. آنچه تولیدکنندگان را مجبور به تغییر قیمت‌ها می‌کند نرخ تورم، افزایش مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و در نهایت نیز افزایش دستمزدها و وضعیت نامناسب کسب‌و‌کار است.


 راهکار جهانی برای ثبات قیمت ماشین در بازاربه این ترتیب به‌نظر می‌رسد که ماشینساز نیز برای گردش چرخ تولیدی خود مجبور به تحمیل هزینه‌های تولید به بخش تقاضا است. حال این سوال مطرح می‌شود که مشتریان ماشینهای داخلی در شرایط انحصاری بازار ماشین که حق انتخاب زیادی نیز ندارند تا کجا باید شاهد افزایش قیمت ماشینهایی باشند که در کیفیت حرفی برای گفتن ندارند؟

بر این اساس آنچه مشخص است ماشینسازان کشورمان در نبود بهره‌وری، ‌برای تامین هزینه بنگاه‌ تولیدی خود تنها به افزایش قیمت تکیه کرده‌اند و مسیر دیگری جز این نمی‌شناسند حال آنکه ماشینسازان مطرح به‌دلیل رقابت فشرده‌ای که هم‌اکنون در بازارهای جهانی ماشین رخ داده، برای ادامه فعالیت چاره‌ای جز ثبات یا کاهش قیمت ندارند؛ اما این امر چگونه محقق خواهد شد؟ آنچه مشخص است این شرکت‌ها تنها مشتریان را تامین‌کننده هزینه بنگاه‌های خود نمی‌دانند، بلکه با تکیه بر بهره‌وری، ‌تحقیق و توسعه و نوآوری، قیمت محصولات خود را کاهش می‌دهند. اما این نسخه چرا در ماشینسازی‌های کشورمان قابلیت اجرایی ندارد؟ در این زمینه برخی ساختار دولتی ماشینسازان و برخی دیگر عدم ارتقای تکنولوژیک محصولات تولیدی را مانع از رشد بهره‌وری در این شرکت‌ها می‌خوانند.

یک کارشناس صنعت ماشین در این مورد عنوان می‌کند در صورت تحولات تکنولوژی علاوه‌بر اینکه کارآیی در این صنعت رشـد قابل‌توجهی خواهد داشت، عوامل تولید مازاد نیز کاهش و بهـای تمـام شـده تولیـد هـر دستگاه نیز روند نزولی پیدا خواهد کرد به این ترتیب بهره‌وری نیز افزایش می‌یابد.

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..