17

فوریه

اخبار صنعت ماشین | راند آخر مسابقات دریفت قهرمانی کشور / بهمن 96 + عکس


27 بهمن ماه امسال، پیست آزادی شاهد برگزاری راند آخر مسابقات دریفت قهرمانی کشور بود.

این مسابقه با حضور 8 شرکت کننده برگزار شد که البته چند ماشین به دلیل نقص فنی موفق به ادامه دادن مسابقه تا انتها نشدند.

نتیجه این دوره مسابقات به شرح می باشد:
مقام اول: شهاب پیشانی دار به ماشین ی بی ام و ای46
مقام دوم: هادی جعفری با ماشینی آلتیما (صورتی رنگ)
مقام سوم: محمد جلایی با ماشین آلتیما (نارنجی رنگ)


مسابقات قهرمانی دریفت 96


مسابقات قهرمانی دریفت 96


مسابقات قهرمانی دریفت 96


مسابقات قهرمانی دریفت 96


مسابقات قهرمانی دریفت 96


مسابقات قهرمانی دریفت 96


مسابقات قهرمانی دریفت 96


مسابقات قهرمانی دریفت 96


مسابقات قهرمانی دریفت 96


مسابقات قهرمانی دریفت 96


مسابقات قهرمانی دریفت 96


مسابقات قهرمانی دریفت 96


مسابقات قهرمانی دریفت 96


مسابقات قهرمانی دریفت 96


مسابقات قهرمانی دریفت 96


مسابقات قهرمانی دریفت 96


مسابقات قهرمانی دریفت 96

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..