28

فوریه

اخبار صنعت ماشین | حضور زشت‌ترین ماشینی جهان در تهران


حضور یک دستگاه ماشینی فیات “مولتیپلا” با پلاک ملی در خیابان‌های تهران. این ماشین در چندین نظر سنجی بعنوان زشت‌ترین ماشینی دنیا انتخاب شد.

فیات مولتیپلا ماشینیی است که از سال ۱۹۹۸ تاکنون تولید شده‌است.


 حضور زشت‌ترین ماشینی جهان در تهران


 حضور زشت‌ترین ماشینی جهان در تهران

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..