24

فوریه

اخبار صنعت ماشین | جشنواره فروش نوروزی محصولات سایپا با مدل 97 آغاز شد


گروه ماشینسازی سایپا کلیه محصولات خود را در طرح ویژه فروش نوروزی به متقاضیان عرضه می‌نماید.


 جشنواره فروش نوروزی محصولات سایپا با مدل 97 آغاز شد


جداول فروش کلیه محصولات سایپا ویژه عید نوروز 97 :


 جشنواره فروش نوروزی محصولات سایپا با مدل 97 آغاز شد


 جشنواره فروش نوروزی محصولات سایپا با مدل 97 آغاز شد


 جشنواره فروش نوروزی محصولات سایپا با مدل 97 آغاز شد


 جشنواره فروش نوروزی محصولات سایپا با مدل 97 آغاز شد


 جشنواره فروش نوروزی محصولات سایپا با مدل 97 آغاز شد

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..