16

فوریه

اخبار صنعت ماشین | جدول قیمت انواع محصولات ایران ماشین در نمایندگی و بازار


قیمت انواع محصولات ایران ماشین در نمایندگی و بازار اعلام شد. با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و داغ شدن بازار مشاهده تفاوت قیمت ببیشتر بین قیمت کارخانه و بازار تهران هستیم.


 جدول قیمت انواع محصولات ایران ماشین در نمایندگی و بازار- بهمن 96


قیمت کارخانه و بازار محصولات ایران ماشین :


 جدول قیمت انواع محصولات ایران ماشین در نمایندگی و بازار- بهمن 96

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..