6

مه

اخبار صنعت ماشین | انتشار جدول جدید باکیفیت و بی‌کیفیت ترین ماشینهای تولید داخل – فروردین 97
در فروردین ماه 1397 تعداد 40218 دستگاه ماشین تولید گردید که 99 درصد از حجم تولیدات به ماشینهای گروه سبک و یک درصد دیگر به ماشینهای گروه سنگین اختصاص دارد. ماشینهای تولیدی کشور در این ماه، شامل ۳۷ مدل ماشین درگروه سبک و ۳ مدل در گروه سنگین می‌باشد.


 انتشار جدول جدید باکیفیت و بی‌کیفیت ترین ماشینهای تولید داخل – فروردین 97گروه سبک:۱- بخش وانت:در این بخش در سطح قیمتی ۲، ماشینی وانت تندر با اخذ ۳ ستاره کیفی بالاترین کیفیت ماشینهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص داده است.

جدول سطوح کیفی ماشینهای گروه سبک-بخش وانتاز تاریخ ۹۷/۰۱/۰۱ لغایت ۹۷/۰۱/۳۱


 انتشار جدول جدید باکیفیت و بی‌کیفیت ترین ماشینهای تولید داخل – فروردین 97۲- بخش سواری:در این بخش، در سطح قیمتی ۱ ماشینهای نیومزدا ۳، گرند ویتارا و پژو ۲۰۰۸ در سطح قیمتی ۲ ماشینهای کیا سراتو و هیوندای i20 ، در سطح قیمتی ۳ ماشینی آسا B30 و در سطح قیمتی ۴، تندر۹۰ پلاس اتوماتیک، پژو ۲۰۷ اتوماتیک، رنو ساندرو و پارس تندر با اخذ ۴ ستاره کیفی بالاترین کیفیت ماشینهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص دادند.

جدول سطوح کیفی ماشینهای گروه سبک-بخش سواریاز تاریخ ۹۷/۰۱/۰۱ لغایت ۹۷/۰۱/۳۱


 انتشار جدول جدید باکیفیت و بی‌کیفیت ترین ماشینهای تولید داخل – فروردین 97جدول مقایسه سطوح کیفیت-گروه سبک


 انتشار جدول جدید باکیفیت و بی‌کیفیت ترین ماشینهای تولید داخل – فروردین 97

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..