12

مارس

اخبار صنعت ماشین | اعلام قیمت بورگوارد BX5 در ایران
دومین محصول ماشینسازی بورگوارد در ایران قیمتگذاری شد.


 اعلام قیمت بورگوارد  BX5 در ایرانبراساس بخشنامه جدید شرکت کیان‌موتور، دومین محصول بورگوارد در ایران قیمت‌گذاری و فروش آن نیز آغاز شده است.جدول قیمت بورگوارد BX5:


 اعلام قیمت بورگوارد  BX5 در ایران

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..