28

مه

اخبار صنعت ماشین | اعلام شرایط جدید پیش فروش ماشینی بسترن B30
شرایط پیش فروش خردادماه ماشینی سواری B30 با موعدهای تحویل مرداد، شهریور و مهرماه 1397 از ابتدای ساعت کاری روز دوشنبه مورخ 97/03/07 تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول ذیل ارائه میگردد.


 اعلام شرایط جدید پیش فروش ماشینی بسترن B30 - خرداد 97شرایط جدید پیش فروش ماشینی بسترن B30 – خرداد 97:


 اعلام شرایط جدید پیش فروش ماشینی بسترن B30 - خرداد 97

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..