28

مه

احتمال بالای ادغام رنو و نیسان پس از سال 2020
مدیر اجرایی ارشد نیسان آقای هیروتو سایکاوا دو هفته پیش گفته بود که ادغام این شرکت با رنو هیچ‌گونه توجیهی ندارد. او گفته بود که این عمل می‌تواند تأثیرات جانبی به همراه داشته باشد.


البته به نظر می‌رسد رئیس اتحاد رنو-نیسان آقای کارلوس گوسن عقیده متفاوتی داشته اما تأکید کرده احتمال ادغام این دو شرکت پیش از سال 2020 وجود ندارد.


گوسن در مصاحبه با بلومبرگ گفته که ادغام رنو و نیسان با چالش‌های زیادی همراه است.
او گفته است:

بسیاری از ادغام‌ها با شکست مواجه شده و نقطه قوت هر شرکتی توانایی آن برای به کار گرفتن کارمندان و چگونگی کنار آمدن با این حس است که افراد خود را به عنوان کارمند درجه‌دو در نظر می‌گیرند.


با این وجود گوسن معتقد است یک موضوع می‌تواند رابطه عمیق‌تری بین هر دو شرکت برقرار کند و موفقیت‌آمیز بودن این روش را تضمین نماید.

گوسن دراین‌باره خاطرنشان می‌سازد:

ما باید برای این کار یک راه‌حل داشته باشیم و این راه‌حل باید ویژه باشد. بیایید چیزی را بیابیم که باعث اطمینان‌بخشی به سهامداران شود و در عین حال هویت هر برند را حفظ نماید.


اتحاد یکپارچه رنو و نیسان به گونه‌ای است که نیسان 15 درصد سهام رنو را در اختیار داشته ولی حق رأی ندارد. در مقابل رنو صاحب 43.4 درصد سهام نیسان بوده و حق رأی برای موضوعات تجاری دارد. دولت فرانسه هم از طرف دیگر مالک 15.1 درصد سهام رنو است.

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..