21

مارس

آوارگی ۱۴۳ میلیون نفر تا سال ۲۰۵۰


به گزارش ماشین شاپ،

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود، تغییرات اقلیمی را عامل اصلی مهاجرت و آوارگی مردم کره زمین طی سال های آینده معرفی کرد.

در بخشی از گزارش بانک جهانی آمده است: در حال حاضر، تغییرات آب و هوا عامل اصلی مهاجرت و جابجایی انسان ها در نقاط مختلف جهان است. انسان ها برای فرار از معضلاتی همچون کمبود آب، نابودی زمین های زراعی و بالا آمدن سطح آب دریاها و اقیانوسها محل زندگی خود را ترک و به مناطق دیگر مهاجرت می کنند. رویه مهاجرت هم‌اکنون در مقیاس اندک است. با این حال، به نظر می رسد تا سال 2050 بیش از 143 میلیون نفر به دلیل تغییرات آب و هوا مجبور به مهاجرت و تغییر محل زندگی خود شوند.

بر اساس گزارش بانک جهانی، این سناریو سه منطقه شامل کشورهای حوزه صحرای آفریقا، آسیای جنوبی و آمریکای لاتین را که مشمول بیشترین تغییرات اقلیمی هستند، پوشش می دهد. نزدیک به 86 میلیون نفر در صحرای آفریقا، 40 میلیون نفر در جنوب آسیا و 17 میلیون نفر در آمریکای لاتین به واسطه تغییرات اقلیمی آواره خواهند شد.

این مناطق در «نقطه حساس» پیامدهای تغییرات آب و هوایی قرار دارند و در حال حاضر، 55 درصد جمعیت در حال رشد جهان را به خود اختصاص داده اند.

 در این گزارش تحت عنوان «تورم زمین: آمادگی برای مهاجرت داخلی» جزئیات اساسی در خصوص علت مهاجرات و جابجایی انسان ها در داخل یک کشور به واسطه پیامدهای تغییرات آب و هوا پرداخته شده است. این تغییرات مردم فقیر در کشورهای فقیر را بیش از هر منطقه ای تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین بدون برنامه ریزی قبلی، مهاجرت های اینچنینی می تواند منجربه وقوع بی ثباتی در برخی مناطق جهان و گسترش آن به مناطق دیگر نیز شود.

بانک جهانی به شهرهای بزرگ جهان که در معرض تغیرات اقلیمی قرار دارند، پیشنهاد داده است تا نسبت به توسعه زیرساخت ها و خدمات اجتماعی اقدام کنند تا از هجوم و جابجایی جمعیت به مناطق دیگر جلوگیری شود.

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..