21

آوریل

آمریکا به دنبال پیدا کردن نیوزنگارش در سوریه


به گزارش ماشین شاپ،

اف بی آی جزئیات بیشتری در این رابطه اعلام نکرد.

آستین تایس ۳۶ ساله نیوزنگار آمریکایی که در سوریه برای پوشش اخبار حضور داشت، از سال ۲۰۱۲ گم شده و دیگر هیچ اطلاعی درباره او وجود ندارد.

این نیوزنگار مستقل در رسانه‌های مختلف از جمله پایگاه فرانسه، واشنگتن پست کار می‌کرد.

تاکنون خانواده تایس چندین درخواست برای دریافت اطلاعات درباره وی مطرح کردند.

آن‌ها بر این باورند که این نیوزنگار هنوز زنده است.

اف بی آی اعلام کرده است که این پاداش به اطلاعاتی در مورد محل دقیق حضور وی و اطلاعاتی که باعث بازگرداندن وی به خانه شود، داده خواهد شد.

نیوزنگاران بدون مرز از این اقدام آمریکا استقبال کردند.

رئیس دفتر آمریکایی این سازمان با اعلام استقبال از تعیین این جایزه گفت: ما امیدواریم این اقدام هر کسی را که اطلاعی از مکان این نیوزنگار دارد، تشویق کند.

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..